تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶www.Diarunadiar.com
مهاجرت به اروپا ناشی از شرایط سخت زندگی، بحران مالی و ...
راهکار حزب برای جلوگیری از ریزش نیرو و مهاجرت ، انتشار اکاذیب در فضای مجازی و بزرگ نمایی مشکلات پناهندگی می باشد.

در پی شرایط سخت زندگی، بحران مالی، کمبود نیرو و تحمیل امور اضافه به سایر کادرها و پیشمرگه ها روز به روز میزان نارضایتی و جدایی از حزب بیشتر شده است.

سلام اسماعیل پور کادر انتشارات زمزمه عزیمت به اروپا را شروع کرده و ادریس ستوت نیز درخواست مکتوب اولیه خود برای جدایی را ارائه نموده و اظهار داشته پس از مدتی اقامت در کردستان عراق به اروپا خواهد رفت.

سردمداران حزب برای جلوگیری از مهاجرت اعضا به اروپا، به انتشارات مأموریت داده اند که در فضای مجازی، اخبار کذب و بزرگ نمایی مشکلات پناهندگی را منتشر نمایند.

آنها به خوبی می دانند که با شروع گرما موج جدید عزیمت به اروپا آغاز خواهد شد.